Tehnika
fShare
0
Pin It

Rotrak je zajednička kompanija sa kapitalom u odnosu 50:50 između firmi Torotrak i specijalizirane firme za centrifugalne, reći ćemo, kompresore koja se zove Rotrax A/S. Što je zanimljiva? Radi novog pogleda na to kako treba da izgleda jedan prednabijač zraka za automobilske motore. Karakteriše ga odsustvo takozvane turbo-rupe i rad u svim režimima rada motora (svi brojevi obrtaja).

Njihov glavni inžinjer David Burtt kaže da je problem današnjih punjača što ne odgovaraju trenutno na pritisak na papučicu gasa, dakle zahtjevom za ubrzanjem ili većom snagom. Problem su riješili na najjednostavniji mogući način, teoretski, ali skoro nepremostivo komplikovan sa kosntruktivne strane (moja malenkost je diplomirala mašinstvo sa devetkom), a sve zbog samog principa rada.

Da bi se kompresor zraka, pogotovo centrifugalni, mogao koristiti potrebno je imati rotor sa lopaticama koje se vrte jako velikim brojem obrtaja (namjerno nismo spomenuli izraz "obodna brzina"). Napraviti stabilan sistem gdje se rotor vrti brzinama koje se mjere desetinama hiljada obrtaja u minuti je moguće ako imamo osovinu (preciznije: vratilo) koje je idealno dinamički uravnoteženo, i praktično savršeno uležišteno. Zato imamo turbopunjače gdje imamo vratilo i na krajevima lopatice, gdje se na jedne dovode ispušni plinovi, i koji služi kao pokretač, a na drugom kraju lipatice koje upumpavaju (grub izraz s' obzirom na pritiske koji vladaju nakon upumpavanja) zrak u predviđeni prostor.

Bilo bi idealno kada broj obrtaja ne bi zavisio samo od ispušnih plinova, kada bi mogao da zavisi i od nas. Ali kako? Pokretati remenom ... u ovom momentu nemoguće ako idemo direktno, da remen nešto zavrti do 100 hiljada obrtaja u minuti. Lancem isto tako. Koristiti zupčanike .... glupost. Elektromotor umjesto turbine na jednom kraju .... koji se elektromotor okreće 100.000 obrtaja u minuti??

Potpuno torodijalni prenos koji koristi trenje je iskorišten za promjenjivi prenos koji će zavrtjeti turbo brže na niskom obrtajima, ili ako vozač preko papučice gasa ispostavi zahtjev za većom snagom. Nemojte se prepasti ovoga "torodijalni", radi se o tipu prenosa koji je uobičajan kod mjenjača sa kontinualnom promjenom prenosnog odnosa (CVT). Količina ispušnih plinova ne igra ama baš nikakvu ulogu ovdje, jer se pogon obavlja mehanički, prenosi se sa radilice (koljenasto vratilo), multiplicira koliko je potrebno u prethodno spomenutom mehanizmu i prenosi na centrifugalni kompresor (lopatice na drugom kraju).

Sada je možda jasnije ono sa početka, firma Torotrak je specijalizirana za prenosne mehanizme koji koriste princip trenja, a Rotrax je specijaliziran za turbopunjače.

Jeste li se ikada pitali kako je to toliko dizela sa turbopunjačima, ali ne i baš puno benzinaca? Radi nedostatka snage kod dizela? Ma kakvi, dizeli su u niskim obrtajima snažniji nego analogni benzinci. Radi slabog odaziva i tromosti da se dosegnu neki veći brojevi obrtaja? Da, tačno, ali zašto se nisu koristili i kod benzinaca da ovi budu još brži? Stvar je jednostavna, benzinci imaju puno veću temperaturu ispušnih plinova od dizela, pa je konstruktivno bilo dosta jednostavnije ugraditi turbopunjače u dizele! Ovo vrijeme sada možete početi smatrati pravim početkom korištenja turbopunjača kod benzinaca. A nadamo se i da će gore opisani Rotrak superpunjač postati sastavni dio automobilskih motora!

Trend koji pokazuje koliko se benzinaca isporučuje sa turbopunjačima pokazuje da će njihov broj biti čak 5 puta povećan do 2016. godine. Sa 2,5 miliona u 2009. godini na 12 miliona u 2016. godini! 

Nedžad Grebović, dipl.ing.maš.


AutoMotoSvijet polaže sva prava na ovaj članak. Zabranjeno kopirati u cjelini ili djelimično bez dopuštenja AutoMotoSvijet.com magazina!