Volvo C30 Electric i za hladno

Rođen i odgojen u hladnoj skandinavskoj zimi, Volvo stvara električnie automobile za sve klimatske uslove. Volvo C30 Electric donosi unikatnu tehnologiju, koja olakšava svakodnevno korištenje na niskim temperaturama bez kompromisa po pitanju voznih osobina i udobnosti. „Naša je glavna vizija da vlasnik električnog vozila ne bi trebao žrtvovati niti jedan aspekt luksuznog automobila. Naš je cilj stvoriti inovativna rješenja, koja će korištenje električnog automobila učiniti jednostavnim u svim uslovima" - objašnjava Lennart Stegland, potpredsjednik odjela za električne pogonske sisteme u Volvo Car korporaciji...

Zimske gume, da li ne?

[VIDEO] Na našim cestama od danas važe propisi koji se primjenjuju na zimske uslove vožnje, što uključuje i zimsku opremu. Obavezni dio zimske opreme su i zimske ...

ROTRAK superpunjač

Rotrak je zajednička kompanija sa kapitalom u odnosu 50:50 između firmi Torotrak i specijalizirane firme za centrifugalne, reći ćemo, kompresore koja se zove Rotrax A/S. Što je zanimljiva? Radi novog...

KERS i na motociklu

[VIDEO] KERS je od engleskog Kinetic Energy Recovery System ili u slobodnoj interpretaciji, sistem za regeneraciju energije kretanja. Svako tijelo koje se kreće, i koje ima neku masu...

RBR-grijanje kočnica

Red Bull Renault mnogi nazivaju "Renault" što je greška. Postoji tim Renault koji pravi i vozilo i motor i sve prateće sklopove, a kod Red Bull Racing tima Renault isporučuje motore i to je to. Jedna zanimljiva...

Google+