Ferrari 250 GT Drogo

Dijelom na ovome portalu objavljujemo neke stvari samo radi finih  slika, kako biste malo nadgradili ...

BMW 700 RS

Na slici vidite prednju stranu BMW-ovog modela 700 RS, iako bi se bez zagledanja reklo da je ovo zadnji ...

Google+