Volkswagen Phaeton, korozija na 4 točka

Ovo je svojevrsni rekord. Čovjek je kupio Phaeton, dugo ga čekao, a onda je ispalo i da će vlasnik i kratko uživati u

.. njemu, ako korozija nastavi ovakvim tempom!

Komentar je nepotreban. 

Google+