Automobili sa greškom
Pin It

Mazda ima problema sa modelom Mazda 2, a radi se o tome da crijevo u kojem se nalazi gorivo pod pritiskom može biti oštećeno uslijed dodira sa drugim elementima, pa može doći do curenja goriva. Ovo predstavlja opasnost, jer može voditi ka nastanku požara.

Pravili su ih mjesec-mjesec i po dana, od 06. marta do 20. aprila 2018. godine.

The high-pressure fuel pipe may be damaged through contact with other components. This could cause a fuel leak, creating an increased risk of fire and/or accident. Mazda 2s built between 6. 3. 2018 – 20. 4. 2018 are affected by this recall.

Company recall code: AJ030A

IZVOR: Rapex Alert 3/2019 A12/0076/18