O portalu

AutoMotoSvijet, postoji od ljeta 2009. godine. Po broju fanova, pratilaca, na društvenim mrežama je ubjedljivo najpopularniji automobilski portal u Bosni i Hercegovini. Alexa index, kaže isto to, da je najpopularniji portal u Bosni i Hercegovini (Alexa je u vlasništvu američkog Amazona, i bavi se procjenama posjećenosti web stranica).

Mnogi portali su se od 2009. pojavili, i jednako brzo i nestali, iako su finansijski bili podržani od marketing odjela automobilskih dilera, kao što se i danas javljaju, i kao što će nestati za godinu dvije. AutoMotoSvijet je najstabilniji, uredno redizajniran u skladu sa najnovijim tehnologijama u oblasti web sadržaja. Responzivan je od 2016. godine, dakle prilagođava izgled veličini ekrana, radi lakše preglednosti.

Što se tiče društvenih mreža prisutni smo na više njih, a izdvajamo Facebook gdje imamo više od 90.000 fanova i oko 140.000 pratilaca. Pinterest profil je takođe posjećen, a mjesečni doseg broji to pola miliona korisnika mjesečno. Youtube kanal je nešto što se dopunjava video snimcima sa testova, a do ovog momenta video snimci su pogledani oko 1.500.000 puta. 

Facebook profil AutoMotoSvijetahttps://www.facebook.com/autosvijet/

Youtube kanalhttps://www.youtube.com/Automotosvijet

Pinteresthttps://www.pinterest.com/automotosvijet/

Play Store aplikacija za Android OShttps://play.google.com/automotosvijet.app=US

AutoMotoSvijet je dio Udruženja za razvoj finansijske kulture iz Sarajeva. Udruženje za razvoj finansijske kulture iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, registrirano je sredinom decembra 2011. godine u Ministarstvu pravde Federacije BiH, a počelo je sa radom u januaru 2012. godine. Udruženje za razvoj finansijske kulture je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je svoje ciljeve definisalo na osnivačkoj skupštini te ih potom taksativno navelo u Statutu udruženja. Ministarstvo pravde FBiH potom je svojim Rješenjem potvrdilo i statut i ciljeve udruženja. Osnovni cilj Udruženja je promoviranje, širenje i razvoj finansijske kuture kao dijela opće građanske kulture. Ostali ciljevi su promocija i razvoj odgovornog vođenja ličnih finansija, kulture odgovorne potrošnje, štednje i ulaganja te odgovornog i smislenog zaduživanja. Udruženje svoje ciljeve, shodno Statutu i Rješenju, ostvaruje kroz razne djelatnosti, pri čemu se posebno fokusira na pružanje cjelokupnih informacija posredstvom svoje internet stranice te printanih i elektronskih publikacija.

Udruženje se u svojim aktivnostima posebno fokusira na segment ličnih finansija fizičkih lica, na odgovorno upravljanje, potrošnju i štednju te investiranje, čime se ostvaruje primarni cilju udruženja - promocija i razvoj finansijske kulture. Udruženje na svojoj internet stranici redovno objavljuje selektirane, odabrane ekonomske i finansijske tekstove iz BiH i svijeta u sklopu svojih aktivnosti na unaprijeđenju bolje informiranosti o kretanjima u finansijskom sektoru.

Udruženje radi tokom cijele godine, svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 14.00 sati, izuzev u periodu kolektivnog zmskog i ljetnjeg godišnjeg odmora (januar i februar te juli i avgust), te za vrijeme državnih i vjerskih praznika. Svi članovi Udruženja, uključujući i članove koji su angažirani u radnim tjelima udruženja, rade isključivo na volonterskoj osnovi te se shodno tome može desiti da ponekad nisu dostupni u gore pomenutom vremenskom periodu.

Web portal je od zadnje sedmice septembra 2019. godine sa ugrađenim SSL certifikatom, a to za Facebook znači promjenu linkova i reset "lajkova" na nulu! 


I za kraj, osoba koja stoji iza portala ima sedmi stepen obrazovanja iz oblasti mašinskog inžinjeringa (1990.), a službeno potpisuje novinarske tekstove iz oblasti automobilizma, tehnike i kamiona od marta 1998. godine. Vjerujem da je ovo bolja preporuka od uobičajnih "voli automobile", "ima vozačku već par godina", kako je to izgleda praksa kod velike većine automobilskim medija.